Izolácia základov a platní

Izolácia základov a platní v Bratislave

Prečo je izolácia základov a platní odporúčaná? Pretože nedostatočne izolované stavebné základy spôsobujú pomerne veľké a zbytočné tepelné úniky. A to cez miesta, ktoré sú v priamom kontakte so zemou. Navyše cez ne preniká vlhkosť, ktorá prispieva k vzniku a šíreniu plesní a húb v základovej doske. Postupne dochádza k jej znehodnocovaniu.

Kompletná izolácia základov a platní má dve fázy:

Izolácia základov a platní je nevyhnutná, ak sa nehnuteľnosť nachádza v oblasti s nestabilným podložím či v blízkosti rieky (a teda hrozí riziko záplav). Taktiež ju odporúčame v prípade, ak plánujete betónovať základy na mieste, kde v minulosti stála studňa, stará pivnica či iná stavba, ktorá nebola správne zlikvidovaná – napríklad bola zasypaná nestabilným stavebným odpadom.

Izolácia základov a platní - aké sú jej výhody?

Zakladáme si na efektivite, dôslednosti a precíznosti. Zakaždým sa usilujeme, aby izolácia základov a platní v Bratislave (a ďalších mestách na západe Slovenska) prebehla čo najrýchlejšie. Dôraz kladieme na vysokú kvalitu práce podčiarknutú certifikovanými materiálmi a modernými technologickými postupmi. Aplikovaný typ izolácie vyplní celú plochu, čiže nevznikajú žiadne medzery, cez ktoré by unikalo teplo alebo prenikala spomínaná vlhkosť. Osobitnú pozornosť venujeme ťažko dostupným miestam.

Prečo izolácia základov a platní v Bratislave v réžii Euroroof

Ak máte záujem o izoláciu základov a platní v Bratislave a okolí (Sereď, Nitra, Malacky, Trnava a i.), určite nás kontaktujte.

Hydroizolácie plochých striech Zateplenie plochej strechy