Hydroizolácie plochých striech

Hydroizolácie plochých striech - Bratislava a západné Slovensko

Realizujeme hydroizolácie plochých striech, a to na nových, ako aj starších strechách. Bez ohľadu na to, či ide o rodinné domy, firmy alebo priemyselné areály.

Význam a dôležitosť hydroizolácií plochých striech

Aký zmysel majú hydroizolácie plochých striech? Podobný ako izolácia základov a platní. Bránia prenikaniu vody. Hydroizolácie plochých striech totiž znižujú ich náchylnosť k zatekaniu. Zároveň zvyšujú odolnosť a posilňujú funkčnosť striech - čiže vo výraznej miere eliminujú riziko budúcich opráv strechy v dôsledku poškodenia vodou. Každopádne, hydroizolácie plochých striech nechránia pred škodlivou vlhkosťou iba strechy, ale vlastne celú stavebnú konštrukciu (a to vrátane interiérového zariadenia). Snáď netreba vysvetľovať, že vlhkosť je živnou pôdou pre vznik nepríjemných plesní a húb, ktoré škodia nielen murivu, ale aj podlahám, nábytku a v neposlednom rade aj zdraviu človeka.

Je zrejmé, že hydroizolácie plochých striech prispievajú k ich dlhšej životnosti. Zároveň vyvraciame nesprávne domnienky, že hydroizolácie plochých striech zaťažujú ich konštrukciu a ohrozujú statiku celej stavby. Nijakým spôsobom neznehodnocujú strechy.

Hydroizolácie plochých striech v Bratislave pod dohľadom odborníkov

Hydroizolácie plochých striech si žiadajú zodpovednú prípravu povrchu. Najprv ho dôkladne vyčistíme. Ak je to potrebné, niektoré miesta aj prebrúsime či inak odborne upravíme. Následne aplikujeme hydroizoláciu, pričom dôraz kladieme na presnosť a maximálnu rovnosť vrstvy.

Zateplenie plochej strechy Izolácia základov a platní